16 tháng 4 2016

Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các dự án nhà ở

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa ký công văn yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình triển khai, kinh doanh các dự án nhà ở, khu đô thị mới.

 

Theo tinh thần của Nghị quyết 01 đã được Chính phủ ban hành đầu năm 2014, trong đó, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2014 tình hình, kết quả triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, những vướng mắc và biện pháp khắc phục; hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách phù hợp đối với thị trường bất động sản.

 

bo-xay-dung-yeu-cau-bao-cao-cac-du-an-nha-o.jpg


Do đó, Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Sở Xây dựng thống kê tình hình triển khai, kinh doanh các dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới báo cáo về Bộ Xây dựng để có số liệu báo cáo lên Thủ tướng.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan gửi báo cáo trước ngày 28/2.

 

Theo Minh Thư(infonet)

Tin tức liên quan