16 tháng 4 2016

Hà Nội tăng quyền, trách nhiệm cho thanh tra xây dựng

Tới đây công trình xây dựng không những được thường xuyên kiểm tra hàng ngày, mà các vi phạm về trật tự xây dựng phải được lập hồ sơ, xử lý kịp thời, minh bạch theo đúng quy định.

 

ha-noi-tang-quyen-trach-nhiem-cho-thanh-tra-xay-dung.JPG

Hà Nội tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn


UBND Hà Nội vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi: Quyết định này được triển khai trên nguyên tắc tăng cường trách nhiệm của chính quyền cấp xã, huyện, Sở Xây dựng trong quản lý trật tự xây dựng.

Qua đó, công trình xây dựng trên địa bàn phải được thường xuyên kiểm tra hàng ngày từ khi khởi công đến lúc hoàn thành. Đồng thời các vi phạm về trật tự xây dựng phải được lập hồ sơ, xử lý kịp thời, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Quy chế này cũng quy định rõ, đội thanh tra xây dựng cấp huyện chịu sự quản lý, chỉ đạo của Thanh tra Sở Xây dựng về tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ và chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND cấp huyện.

UBND cấp xã có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng do tổ công tác của đội thanh tra xây dựng cấp huyện đặt tại địa bàn chuyển đến để ban hành các quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, cưỡng chế và xử lý các vi phạm hành chính.

Chính quyền xã cũng có trách nhiệm chỉ đạo công an cấp xã cấm thợ xây dựng, cấm vận chuyển vật liệu xây dựng vào công trình vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời yêu cầu ngừng cấp điện, nước và các dịch vụ khác.

Thanh tra Sở Xây dựng có nhiệm vụ chỉ đạo đội thanh tra xây dựng cấp huyện bố trí các tổ công tác đặt tại địa bàn một hoặc nhiều xã, phường, đôn đốc thực hiện kế hoạch kiểm tra một cách thường xuyên với các hoạt động xây dựng…

Bên cạnh đó,Sở Quy hoạch Kiến trúc còn có trách nhiệm thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành, kiến nghị không cấp phép, hoặc thu hồi giấy phép đối với các công trình xây dựng không theo quy hoạch, kiến trúc được duyệt.

Ngoài ra các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước phải ngừng cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu, nếu không thực hiện, hoặc dung túng, tiếp tay cho hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Theo Thành Nam(infonet)

Tin tức liên quan