16 tháng 4 2016

Lập Ban chỉ đạo Điều hành giá

Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng về quản lý điều hành giá.


Theo quyết định thành lập vừa được công bố, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ giữ vai trò Trưởng ban, Bộ trưởng Tài chính là Phó trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ban Chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ và thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu. Đồng thời, ban sẽ quyết định các biện pháp điều hành, bình ổn giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

Cơ quan này còn giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý và xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ.

 

Theo Vnexpress

Tin tức liên quan