19 tháng 4 2016

Những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế sân vườn

Thiết kế cảnh quan sân vườn nhằm tạo nên không gian đẹp và thích dụng, tăng cao giá trị cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, việc thiết kế cảnh quan sân vườn cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định để có thể tạo thành một không gian vừa độc đáo lại hài hòa với quy luật của cuộc sống.

Các bạn hãy cũng Blue Home tham khảo ba nguyên tắc cơ bản sau trong việc thiết kế sân vườn:

Thứ tự – cân bằng – sự cân đối

Cấu trúc cơ bản của sân vườn cần phải được bố cục một cách đối xứng thông qua việc sử dụng các loại cây hay màu sắc.

 

aa.jpg
bố cục phải được thiết kế một cách đối xứng thông qua việc sử dụng các loại cây hay màu sắc (Ảnh: Pinterest)


Hài hòa hay đồng nhất

Điều này có thể thực hiện bằng việc sử dụng giới hạn màu sắc, các loại cây…Chủ đề của khu vườn nên được thiết kế sao cho đồng nhất.

 

ab.jpg
Chủ đề của khu vườn nên được thiết kế sao cho đồng nhất (Ảnh: Pinterest)

 

ac.jpg
Cần phải phối hợp màu sắc một cách hải hòa trong sân vườn (Ảnh: Pinterest)

Dòng chảy, chuyển đổi hay nhịp điệu

Cần phải tạo ra được hình ảnh của không gian lớn bằng việc tạo chiều sâu cho khu vườn qua việc sử dụng các loại cây nhỏ và cây phía sau cao hơn.

 

ad.jpg
Cần phải tạo được chiều sâu cho sân vườn (Ảnh: Pinterest)

 

ae.jpg
Cần thiết kế sân vườn sao cho hài hòa về màu sắc và cảnh vật (Ảnh: Pinterest)

 

Theo Tạp Chí Nhà Đẹp

Tin tức liên quan